CROW 2012 afmetingen van trekker-oplegger

De afmetingen zoals vermeld in de CROW standaarden duiden altijd een maximale maat aan. De primaire voorwaarde voor de totale voertuiglengte is maatgevend. Voor een trekker met oplegger is dat 16,50M. Alle onderliggende maten mogen bij elkaar opgeteld de maximale voertuiglengte niet overschrijden.

Voor zowel de overhang aan de voorzijde als achterzijde van het voertuig hebben wij de maximale maat aangehouden. Hierbij is de afstand gemeten van het koppelpunt naar de laatste as 8,30M.
Wanneer een oplegger met slechts één enkele as uitgerust is, en de wielbasis een maat heeft van 8,30M, dan zal de grens van de binnenstraal van 5,30M niet worden overschreden.

CROW2012_TO_maatvoering_radius.png

Verder wil ik u nog verwijzen naar de CROW-definitie van een ontwerpvoertuig:

“De wettelijke eisen ten aanzien van bijvoorbeeld afmetingen en massa's zijn niet representatief voor de diverse typen en modellen van de verschillende in Nederland voorkomende voertuigsoorten. Voor het wegontwerp wordt daarom uitgegaan van ontwerpvoertuigen. Dit zijn (denkbeeldige) voertuigen waarvan de karakteristieken representatief zijn voor het gehele voertuigpark of een deel daarvan. Het ontwerp gaat meestal uit van de waarden die door 5 procent van het aantal voertuigen van het desbetreffende type worden over- of onderschreden.”

Zie ook https://www.crow.nl/ondersteuning/helpdesk