Ik krijg een foutmelding wanneer ik probeer om de SetupWorkstationSilent.msi te gebruiken. (ParkCAD)

Als u SetupWorkstationSilent.msi op een werkstation uitvoert en de volgende foutmelding krijgt, is het mogelijk dat er een permissie-probleem is opgetreden:


"There is a problem with this Windows installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor."


Volg de onderstaande stappen:

  1. Start de opdrachtprompt met ''Als administrator uitvoeren''
  2. Navigeer naar de map ParkCAD Workstation (waar het installatieprogramma SetupWorkstationSilent.msi zich bevindt).
  3. Typ: msiexec /i SetupWorkstationSilent.msi

Nadat u dit hebt gedaan, is zou de silent installation van ParkCAD correct uitgevoerd moeten worden.