Juiste interpretatie van straal (R) in CROW 2012 (NL)

Straal
Met betrekking tot de juiste interpretatie van ‘r’ het volgende. CROW rekent met een draaicirkel van 13,3 m voor vrachtauto’s (een autobus wordt doorgaans niet als ontwerpvoertuig toegepast), waarbij r = 6,5 en de diameter van de binnenste (draai)cirkel 13,3 m bedraagt (ASVV2012, publicatie 723). Graag verwijs ik naar P723 (ASVV, 2012), pag. 193 waar de dimensies en de bestreken baan zijn afgebeeld. Hierbij is de binnenstraal 6,50 m en de buitenstraal 14,50 m. Dit voorbeeld heeft weliswaar betrekking op LZV’s maar deze configuratie heeft de minst gunstige bestreken baan van alle combinaties. Met andere woorden, als dit past binnen het ontwerp dan geldt dat ook voor andere combinaties, zoals de vrachtwagen met aanhanger uit uw voorbeeld. Uitgaande van een (veelvuldig in het Nederlandse ontwerp toegepaste) draaicirkel van 12,5 m. mag het uitzwenken van de vrachtwagen en aanhanger niet meer dan 0,8m bedragen en de bestreken baan niet meer dan 7,2 m. Hierbij gaat het om de maatvoering van de binnenste draaicirkel. CROW zal dit zo spoedig mogelijk in de betreffende kennismodule duidelijker aangeven.

Uit de CROW Kennisbank komt nog een voorbeeld (bron: Handreiking vrachtautoparkeren, V6.2 draaicirkel keren in één manoeuvre).
Soms moet een vrachtauto draaien om een parkeerplaats te kunnen bereiken. De vrachtauto met aanhangwagen (type B) heeft hierbij de meeste ruimte nodig: een minimale breedte van 27 meter en een minimale lengte van 34 meter. De andere twee typen vrachtauto’s kunnen binnen deze afmetingen goed in één keer draaien. De vrachtauto met enkele achteras heeft een minimale breedte nodig van 22 meter (lengte 24,50 meter) en de trekker met oplegger redt het met een minimale lengte van 32,50 meter (breedte 19,75 meter).

Dit betekent een buitenste draaicirkel van zo’n 26 m en dus een buitenste straal van 13 m.

Bumperstraal
In fig 5.2 (ASVV2012, CROW P723) staat de bandenlijn weergegeven van de combinatie. Dit heeft betrekking op uw tweede vraag, nl. of er wordt gerekend met een ‘bandenstraal’ of met een ‘bumperstraal’. Uitgaande van het ontwerpvoertuig vrachtauto, de vetergang/bestreken baan en de gewenste obstakelafstand is het profiel van de vrije ruimte te bepalen. Navraag leert dat er in simulaties doorgaans wordt gerekend met de bumperstraal omdat de bumper de buitenste te rijden lijn aangeeft. Dit heeft te maken met de voorovergang van de bumper. Als de situatie het toelaat kan er echter ook worden uitgegaan van de bandenstraal. De keuze is sterk situatie-afhankelijk.