Als ik de software start, wordt de volgende melding weergegeven: "The License Server could not be contacted."

Deze fout kan door twee problemen worden veroorzaakt:

A. De licentieserver van Transoft Solutions is niet gestart. Ga als volgt te werk om te controleren of de licentieserver actief is:

  1. Select Start ->Run, geef vervolgens "services.msc" op en klik op OK.
  2. Controleer in het dialoogvenster voor services of de licentieserver van Transoft Solutions is gestart.
  3. Als dat niet het geval is, klikt u met de rechtermuisknop op Transoft Solutions License Server in de lijst en selecteert u vervolgens Start.

B. Een firewall zorgt ervoor dat het product geen toegang heeft tot de licentieserver. Ga als volgt te werk om te controleren of een firewall de communicatie blokkeert:

  1. Schakel de firewall uit en start AutoTURN.
  2. Als het product op de juiste wijze wordt geladen, wordt de communicatie waarschijnlijk door een firewall geblokkeerd. Zorg ervoor dat de desbetreffende poort niet door uw firewall wordt geblokkeerd (de licentieserver van Transoft Solutions maakt standaard gebruik van de poort 27099).