Instructies voor het vernieuwen van uw MAP onderhoudscontract voor Standalone-licenties

  1. De online licentie- authentificatie van Transoft Solutions gebruikt TCP poort 27010. Controleer eerst in uw firewall-instellingen of deze poort geopend is .
  2. Start het product van Transoft Solutions op uw Workstation.
  3. Klik op Program Settings (1e icoon in de Ribbon of Toolbar).

Opmerking: Indien u een AviPLAN-gebruiker bent dan klikt u op het About AviPLAN icoon, dan op License Info waarna u de optie hebt voor Renew MAP.

  1. Selecteer de Licensing-categorie

Opmerking: Indien u een gebruiker bent van AutoTURN, AeroTURN, AeroTURN Pro, Torus of Nexus, ga dan eerst naar de categorie Permissions en vul het beheerderswachtwoord in (standaard is “admin”).

  1. Klik op Renew MAP.

Wanneer u meer assistentie nodig hebt, neem dan contact op met ons Technical Support team.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.