Wanneer ik AutoTURN start in de CONNECT-versie van mijn Bentley-product (MicroStation, OpenRoads Designer, enz.), zie ik alleen een welkomstscherm en daarna kan ik de AutoTURN-werkbalk of het tabblad niet kan vinden.

Als de AutoTURN-werkbalk of het tabblad niet zichtbaar is en u zeker weet dat de AutoTURN-toepassing is geladen, kunt u deze herstellen door deze stappen te volgen:

1. Start MicroStation CONNECT, laad AutoTURN en ga vervolgens naar File -> Settings -> Configuration -> Configuration Variables.

2. Wanneer het dialoogvenster Configuration Variables is geopend, gaat u naar Primary Search Paths en zoekt u MS_GUIDGNLIBLIST (of u kunt dat typen in het zoekveld boven aan dat dialoogvenster).

Wanneer u MS_GUIDGNLIBLIST vindt, dubbelklikt u er op en het dialoogvenster Edit Configuration Variable opent zich.

3. Stel de Edit Mode in op:
APPEND

4. Voer daarna in de New Value sectie het volgende pad in (waarbij X wordt vervangen door het versienummer van AutoTURN, bijvoorbeeld voor AutoTURN 10.0, 10.1 en 10.2 voer 10 in in plaats van X):
C: \Program Files\Transoft Solutions\AutoTURN X\AutoTURN.dgnlib

Klik op OK om dat pad aan de bestaande lijst toe te voegen.

OPMERKING: zorg ervoor dat u AutoTURN.dgnlib in de bovenstaande map heeft. Indien uw AutoTURN-map zich elders bevindt of als u dat bestand mist, laat het ons weten.

5. Laad daarna AutoTURN opnieuw en bevestig dat nu de AutoTURN-werkbalk of het tabblad wordt weergegeven.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.