Als ik AutoTURN start krijg ik de volgende foutmelding: "An error occurred when synchronizing the network database." (van toepassing op AutoTURN 10.0 en nieuwer)

Een database-synchronisatie foutmelding geeft aan dat de workstation niet kan gewagen met de server-databank. Dit beïnvloedt de juiste werking van het programma zelf niet: alleen het onderling delen van de door gebruikers gedefinieerde voertuigen wordt belemmerd.

OPMERKING: Dit artikel is van toepassing op AutoTURN 10.0 en nieuwer. Indien uw versie 9.1 of ouder is, volg dan deze link voor het juiste artikel.

 

De meest voorkomende oorzaken zijn de volgende:


1. Op de server is de Data Sharing Service niet gestart
2. De Workstation en Server kunnen niet communiceren over poort 27081
3. Communicatie wordt geblokkeerd door een andere beveiligingsoplossing
4. Het component Visual Studio C++ Redistributable 2015 ontbreekt

 

Ga het volgende na, of vraag uw IT-verantwoordelijke om ondersteuning:

 

1. Op de server is de Data Sharing Service niet gestart

Controleer of de Data Sharing dienst loopt:

  • Ga op de server naar Start -> Uitvoeren (Run) en typ: Diensten (Services.msc). Rol in het dienstenvenster naar Transoft Solutions Data Sharing Service 
  • Rechtsklik op de dienst, kies Start of Restart en ga na of dit het probleem oplost.

 

Houdt het probleem aan, controleer dan uw firewall en beveiligingsinstellingen om te verzekeren dat TCP verkeer mogelijk is tussen de workstation en server over poort 27081.

2. De Workstation en Server kunnen niet communiceren over poort 27081

Bevestig of de server en workstation kunnen gewagen over poort 27081.

Teneinde de status van de data sharing dienst op de server te controleren vanuit de workstation, gaat u als volgt verder.

Als communicatie succesvol is, verschijnt in het webbrowser-venster een '1', of er wordt een JSON-Bestand gedownload.

Gebeurt dit niet, dan is het waarschijnlijk dat TCP port 27081 geblokkeerd is.

  • Voeg een Inound regel toe voor deze poort.

 

3. Communicatie wordt geblokkeerd door een andere beveiligingsoplossing

Controleer ook of de communicatie wordt geblokkeerd door anti-malware op de workstation. Ga dit na door de beveiliging tijdelijk uit te schakelen om te zien of het probleem zo verholpen wordt.

Ook kunt u proberen om in het configuratievenster van AutoTURN op het werkstation de hostnaam van de server te veranderen naar het IP-adres.

Het AutoTURN configuratiescherm bevindt zich in de map "C:\Program Files\Transoft Solutions\AutoTURN 10\atconfig.exe".

 

4. Het component Visual Studio C++ Redistributable 2015 ontbreekt

Controleer of Visual Studio C++ Redistributable 2015 geïnstalleerd is op de workstation