There appears to be a problem with the database (Geldt voor AutoTURN 10.1 en ouder)

OPMERKING: Dit artikel is van toepassing op AutoTURN 10.1 en ouder.

Wanneer u een AutoTURN Workstation installatie uitvoert, controleer dan of uw gebruikersprofiel volledige beheerdersrechten heeft en dat User Access Control (UAC) uitgeschakeld is.

Controleer of de gebruiker voldoende rechten heeft voor de lokale programma- en database mappen op het werkstation. De gebruiker heeft lees- en schrijfrechten nodig voor de mappen;

- C:\Program Files\Transoft Solutions\AutoTURN X (in Windows XP)
- C:\Program Files\Transoft Solutions\AutoTURN X\Database (in Windows XP)
- C:\Users\Public\Transoft Solutions\AutoTURN X
- C:\Users\Public\Transoft Solutions\AutoTURN X\Database

Controleer in de Windows Software-lijst of het component SQL Server Compact Edition 3.5 geïnstalleerd is. Indien dit component ontbreekt dan kunt het via de onderstaande link downloaden en installeren; http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5783