Ik krijg een foutmelding wanneer ik probeer om de SetupWorkstationSilent.msi te gebruiken.

Als u SetupWorkstationSilent.msi op een werkstation uitvoert en de volgende foutmelding krijgt, is het mogelijk dat er een probleem met de machtigingen is opgetreden:


"There is a problem with this Windows installer package. A program required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor."

 

Volg de onderstaande stappen:

  1. Start de opdrachtprompt met 'Als administrator uitvoeren'
  2. Navigeer naar de map AutoTURN Workstation (waar het installatieprogramma SetupWorkstationSilent.msi zich bevindt).
  3. Typ in: msiexec /i SetupWorkstationSilent.msi

Nadat u dit hebt gedaan, zou de installatie van AutoTURN (Pro) correct uitgevoerd moeten worden.